cultivation

 • 11cultivation — cultivate UK US /ˈkʌltɪveɪt/ verb [T] ► PRODUCTION to prepare land and grow crops on it, or to grow a particular crop: »Corn, or maize, is indigenous to Mexico and has been cultivated there for some 6,000 years. ► to try to develop and improve… …

  Financial and business terms

 • 12cultivation — cul|ti|va|tion [ ,kʌltı veıʃn ] noun uncount * 1. ) the process of growing crops or plants: Sugar cane cultivation is in decline on the island. a ) the use of land for growing crops or plants: under cultivation (=used for growing crops): Every… …

  Usage of the words and phrases in modern English

 • 13cultivation */ — UK [ˌkʌltɪˈveɪʃ(ə)n] / US noun [uncountable] 1) the process of growing crops or plants Sugar cane cultivation is in decline on the island. 2) the use of land for growing crops or plants under cultivation (= used for growing crops): Every inch of… …

  English dictionary

 • 14cultivation — noun /ˌkʌltɪˈveɪʃən a) The art or act of cultivating; improvement of land for or by agriculture The heavy cultivation of the hillside led to soil erosion. b) The state of being cultivated or used for agriculture These fields are in cultivation.… …

  Wiktionary

 • 15cultivation — n. under cultivation * * * [ˌkʌltɪ veɪʃ(ə)n] under cultivation …

  Combinatory dictionary

 • 16cultivation — auginimas statusas Aprobuotas sritis augalų apsauga ir karantino priemonės apibrėžtis Sąlygų augalams augti ir dauginti skirtoje vietoje sudarymas. atitikmenys: angl. cultivation; planting vok. Pflanzenzüchtung, f rus. выращивание pranc.… …

  Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • 17cultivation — noun 1. socialization through training and education to develop one s mind or manners (Freq. 1) her cultivation was remarkable • Hypernyms: ↑socialization, ↑socialisation, ↑acculturation, ↑enculturation 2. (agricu …

  Useful english dictionary

 • 18cultivation — noun 1》 the action of cultivating land, or the state of being cultivated. 2》 the process of acquiring or developing a quality or skill. 3》 refinement and good education: a man of cultivation and taste …

  English new terms dictionary

 • 19cultivation — /kʌltəˈveɪʃən/ (say kultuh vayshuhn) noun 1. the act or art of cultivating. 2. the state of being cultivated. 3. culture. 4. → cultivation paddock …

 • 20cultivation — veisimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Zootechnikos mokslo šaka, tirianti gyvūnų dauginimąsi, jų paveldimų savybių tobulinimą, esamų veislių gerinimą ir naujų veislių, tipų, linijų ir produktyvių bandų kūrimą. atitikmenys …

  Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas